25 Ağustos 2012 Cumartesi

Sanat Olarak Sanat

Bu uzamda kullanılan yerleştirmeler (ki ben bunları sanal düzleme eklenmiş yerleştirmeler olarak adlandırıyorum) sanat dışında hiçbir şeye gönderme yapmaz. Tümceler  başka alanları ifade eder gibi görünse de kapsanan olmaktan öteye gidemezler. Bundan dolayı alanların kendini ifade ediş biçimleri sanat açısından değerlendirilir. Belli bir birikim olmaksızın bakıldığında anlamsız sözcüklerden oluşuyormuş düşüncesini verebilir. Ancak bu anlamsız olduğu anlamına gelmez. Baktığınız düzlem onun uzamıdır. Art arda, alt alta gelen simgeler bir metinden çok sanatsal bir form olarak tasarlanmıştır.

Sanat başka alanları da içine alabilen bir özgürlük alanıdır. Ancak bu özgürlük, kavramları dilediğince kullanmaya izin vermez. Bu uzamda bulunan yerleştirmeler sanatın analitik bir önerme olduğu savından hareketle oluşturulmuştur. Biçimsel olarak –ancak özenli bir gözle- bakıldığında anlamı kendi içindedir. İzleyici bunu anlamlandırmak istiyorsa yoğunlaşmak durumundadır. Bu yoğunlaşma “anlama çabası” olarak da düşünülebilir. Ancak böyle bir zorunluluk da yoktur. Burada yer alan tüm yerleştirmeler sanat olarak adlandırılmaktadır. “Sanat olarak adlandırmak” tümcesinin anlamını aydınlatmak yapılmaya çalışılanın ne olduğunu kavramak açısından gereklidir. 

Biçimsel bir sanata alışmış olan göz, bu alanda bulunan çözümlemeleri değerlendiremez. Sanatın ne olduğu konusundaki tartışmaları anlamlandıramaz. “Sanat sanattır” ifadesi, sanatı resim, heykel ya da başka herhangi bir şey olarak gören birine bir şey ifade etmez. Bu ise normal bir durumdur. Bir şeyin ne ise o olduğunu söylemek basit görünen karmaşık bir sözdür. Bunu çözümlemek ise kuşkusuz “bilgi” gerektirir.

7 Ocak 2012 Cumartesi

Analitik

________________________________________________________
16         
           

 Sanatın Kendini ÇÖZümlemesi...
________________________________________________________